Allmänna villkor

 1. Den här kampanjen är öppen för företag som är registrerade i en av Regionerna (så som definieras i tabell 1 här nedanför) innan de går med i kampanjen (Deltagare).

 2. Förutsatt full efterlevnad av den här kampanjens Allmänna villkor (kampanjvillkor) är Deltagare som köpt en ny (det vill säga inte begagnad eller renoverad) Kvalificerande produkt (så som visas i tabell 2 här nedanför) mellan 15 juli 2019 (lokal tid) och 31 december 2019 (lokal tid), (kampanjperioden) från en Medverkande återförsäljare (så som definieras i tabell 1 här nedanför) berättigade att begära pengar tillbaka (Belöning) så som visas under Villkor 4 när de byter in en Kvalificerande enhet (Bytesenhet), så som beskrivs i tabell 3 här nedanför.

 3. Den här kampanjen bedrivs i de länder som listas i tabell 1 här nedanför (region). Deltagare måste köpa sin Kvalificerande produkt från en återförsäljare som listas i tabell 1 här nedanför (Medverkande återförsäljare), antingen i en fysisk butik eller online där det är tillämpligt:

Tabell 1 – Regioner och Medverkande återförsäljare

Land Medverkande återförsäljare
Österrike Alla återförsäljare som finns inom den relevanta regionen, förutom externa marknadsplatser så som eBay eller Amazon Marketplace.
Belgien
Tjeckien
Danmark
Finland
Francia
Tyskland
Irland
Italien
Nederländerna
Polen
Rumänien
Spanien
Sverige
Schweiz
Storbritannien

Tabell 2 – Kvalificerande produkter och Motsvarande belöningar

Kvalificerande produkt (SKU/artikelnummer) Belöning (£) Belöning (€) Belöning (DKK) Belöning (RON) Belöning (CHF) Belöning (CZK) Belöning (PLN)
CHROMEBOX3-N7048U 245.00 250.00 2000.00 1275.00 300.00 6,900.00 1,150.00
CHROMEBOX3-N7049U
CHROMEBOX3-G213U
CHROMEBOX3-G313U
 1. För att en enhet ska betraktas som en Trade-In-enhet måste den uppfylla godkännandekriterierna (definierade i tabell 3).

Tabell 3 – Bytesenheter

Bytesenhet Kriterier för godkännande
Valfri Chromebox Fungerande och komplett enhet med rimligt slitage accepteras. Enheten får inte vara lösenordskyddad eller BIOS-låst, och måste ha tagits ur bruk (i enlighet med de rutiner som beskrivs under Villkor 6 här nedanför).
 1. Innan Deltagare skickar in sina Bytesenheter måste dessa tas ur bruk enligt följande steg:
 • a. Logga in som administratör på Googles administratörskonsol.
 • b. På den startsida som visas väljer du Enhetshantering – Maskinvara för Google-mötesrum (Device management – Google Meeting Room Hardware).
 • c. Under Enheter (Devices) väljer du den Chromebox som ska bytas in.
 • d. Expandera avsnittet Kalendertilldelning (Calendar Assignment).
 • e. Välj Ingen kalender tilldelad (No Calendar assigned) och klicka på knappen Spara (Save). Du dirigeras nu tillbaka till enhetssidan.
 • f. Välj Avprovisionering (Deprovision).
 • g. Markera rutan som visas.
 • h. Välj Utbyte med annan modell (Different Model Replacement) som anledning till att enheten avprovisioneras.
 • i. Rensa enheten
 1. Vid köp av en Kvalificerande produkt enligt de här kampanjvillkoren behöver Deltagare gå till www.HangoutsMeetPromotions.com inom 14 dagar från köpet, och tillhandahålla den information som efterfrågas, inklusive ett giltigt bevis på köp för den Kvalificerande produkten (Anspråk). Deltagare kan även behöva ladda upp ett foto på den köpta Kvalificerande produktens serienummer.

 2. När Anspråket har skickats in och godkänts får Deltagaren ett e-postmeddelande inom 2 arbetsdagar från att Anspråket skickades som förklarar hur Bytesenheten ska skickas. Deltagare måste skicka sina Bytesenheter enligt instruktionerna inom 45 dagar från inköpsdatumet av deras Kvalificerande produkt. Deltagare får ett fraktbidrag på 130 SEK för den första Bytesenheten i ett Anspråk, och ytterligare 55 SEK för andra bytesenheter i Anspråket, förutsatt att Anspråket godkänts. Dessa bidrag betalas med eventuella Belöningar som Deltagaren ska få, och i Deltagarens motsvarande lokala valuta.

 3. Deltagare är berättigade att få en Belöning per Kvalificerande produkt som köpts och efterföljande Bytesenhet som byts in. Deltagare kan endast få max 25 Belöningar sammanlagt (per Region).

 4. Om ett ofullständigt Ansökningsformulär eller ett ogiltigt bevis på köp lämnas in av Deltagaren kommer ett e-postmeddelande att skickas ut, så att Deltagaren får möjlighet att lämna in de efterfrågade uppgifterna inom 5 dagar från det att e-postmeddelandet skickats. Om inget svar mottas inom den givna tidsramen så kommer Anspråket att betraktas som ogiltigt och avvisas. Deltagaren är då inte berättigad till någon Belöning.

 5. När Bytesenheten tas emot av promotorn får Deltagaren en e-postbekräftelse angående utbetalningen av relevant Belöning via banköverföring till det bankkonto som angavs under Anspråksprocessen. Sådana betalningar görs inom 30 kalenderdagar från att Bytesenheten bekräftas. Alla Belöningar betalas ut i Deltagarens lokala valuta.

 6. Om Bytesenheten inte uppfyller kriterierna för godkännande returneras den avgiftsfritt till Deltagaren.

 7. Promotorn tar inget ansvar för förlorade eller konfidentiella uppgifter. I samband med mottagandet av Bytesenheten kommer alla uppgifter att utplånas. Promotorn kan inte hämta uppgifter som utplånats. Utplånande av samtliga konfidentiella uppgifter och information, som omfattas av tillämpliga uppgiftsskyddslagar, faller helt under Deltagarens ansvar.

 8. Promotorn tar inget ansvar för Bytesenheter som försvinner, skadas eller förstörs under transporten. När sådana är tillgängliga rekommenderas att Deltagare använder försäkrade posttjänster. Promotorn kan inte godta personlig leverans.

 9. Anspråk får endast lämnas in av Deltagaren. Under inga omständigheter godkänns Anspråk som har skickats in av tredje parter för Deltagares skull. Alla sådana Anspråk avvisas, och den aktuella Deltagaren tillåts då inte skicka in några ytterligare Anspråk.

 10. Promotorn förbehåller sig rätten, med sin oinskränkta behörighet, att avslå Anspråk som den anser inte uppfyller dessa kampanjvillkor.

 11. Promotorn har rätt att vid behov vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga Anspråk och kräva ytterligare verifikation av bevis på köp från en Deltagare, liksom av identitet och andra relevanta uppgifter om en Deltagare.

 12. Om en Deltagare returnerar en Kvalificerande produkt efter att ha lämnat in ett Anspråk kommer Anspråket att betraktas som ogiltigt och avvisas.

 13. Deltagare som har frågor angående den här kampanjen får gärna skicka ett e-postmeddelande till support@HangoutsMeetPromotions.com

 14. Promotorn: Asus UK, Block 2 Eaton Court, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TR, Storbritannien (Skicka inte några anspråk eller andra meddelanden angående kampanjen till denna adress.)

 15. Den här kampanjen regleras av lagen i England och Wales.

 16. All information som samlas in för kampanjen kommer att behandlas i enlighet med promotorns integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


Spåra mitt anspråk

Skriv in ditt anspråks-ID och din e-postadress och spåra hur handläggningen av ditt anspråk fortskrider