Nedanstående inbytesenheter är kvalificerande för den här kampanjen.

För att kvalificeras till kampanjen måste du byta in en Chromebox-enhet enligt beskrivningen nedan.

Bytesenhet Kriterier för godkännande
Alla Chromebox (Oavsett märken, specifikationer eller generation) Fungerande och komplett enhet med rimligt slitage accepteras. Enheten får inte vara lösenordskyddad eller BIOS-låst, och måste ha tagits ur bruk.

Spåra mitt anspråk

Skriv in ditt anspråks-ID och din e-postadress och spåra hur handläggningen av ditt anspråk fortskrider