Poniżej znajdują się produkty trade in objęte promocją.

Aby wziąć udziął w promocji, musisz dokonać wymiany (trade-in) urządzenia Chromebox według wytycznych poniżej.

Urządzenie Trade-In Kryteria Akceptacji
Dowolony Chromebox (Dowolna marka, specyfikacja I generacja) Urządzenie działające i kompletne z dopuszczalnymi w rozsądnym zakresie oznakami zużycia; urządzenie nie może być chronione hasłem ani zablokowane na poziomie BIOS-u i musi być wycofane z użytku.

Monitoruj mój wniosek

Monitoruj przebieg rozpatrywania wniosku, wprowadzając w tym miejscu jego numer i adres e-mail