Przeczytaj i potwierdź każde z poniższych oświadczeń: