Algemene voorwaarden

 1. Deze Actie geldt voor bedrijven die geregistreerd zijn in een van de Landen (zoals aangegeven in Tabel 1 hieronder) vóór het begin van de Actie (Deelnemer).

 2. Onder voorbehoud van volledige naleving van deze Actievoorwaarden (Actievoorwaarden) kunnen Deelnemers die tussen 15 juli 2019 (lokale tijd) en 31 december 2019 (lokale tijd) (Actieperiode) een nieuw (d.w.z. niet tweedehands of gerepareerd) Actieproduct (zoals vermeld in Tabel 2 hieronder) aanschaffen bij een Deelnemende handelaar (zoals beschreven in Tabel 1 hieronder), een cashbackvergoeding (Vergoeding) claimen, zoals aangegeven in Voorwaarde 4, bij het inruilen van een in aanmerking komend apparaat (Inruilapparaat), zoals vermeld in Tabel 3 hieronder.

 3. Deze Actie is van toepassing in de landen die worden vermeld in Tabel 1 hieronder (Land). Deelnemers moeten hun Actieproduct aanschaffen bij een handelaar die in Tabel 1 hieronder wordt vermeld (Deelnemende handelaar), hetzij in de winkel of online, indien van toepassing:

Tabel 1 – Landen en Deelnemende handelaren

Land Deelnemende handelaar
Oostenrijk Elke detailhandelaar die zich in het betreffende Land bevindt, met uitzondering van een marktplaats van derden, zoals eBay of Amazon Marketplace.
België
Tsjechische Republiek
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Republiek Ierland
Italië
Nederland
Polen
Roemenië
Spanje
Zweden
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk

Tabel 2 - Actieproducten en bijbehorende vergoedingen

Actieproduct (SKU) Vergoeding (£) Vergoeding (€) Vergoeding (DKK) Vergoeding (RON) Vergoeding (CHF) Vergoeding (CZK) Vergoeding (PLN)
CHROMEBOX3-N7048U 245.00 250.00 2000.00 1275.00 300.00 6,900.00 1,150.00
CHROMEBOX3-N7049U
CHROMEBOX3-G213U
CHROMEBOX3-G313U
 1. Een apparaat kan alleen als inruilapparaat worden beschoud als het voldoet aan de acceptatiecriteria (gedefinieerd in Tabel 3).

Tabel 3 - Inruilapparaten

Inruilapparaat Acceptatiecriteria
Elke Chromebox Het apparaat moet werkend en compleet zijn, waarbij redelijke slijtage wordt geaccepteerd, en mag niet beveiligd zijn met een wachtwoord of een BIOS-vergrendeling en moet zijn gedeprovisioneerd (volgens de procedure zoals beschreven in Voorwaarde 6 hieronder).
 1. Voordat Deelnemers hun Inruilapparaat indienen, moeten zij hun apparaat deprovisioneren door de volgende stappen te volgen:
 • a. Meld u aan als beheerder bij de Google-beheerdersconsole;
 • b. Selecteer vanaf de getoonde startpagina Apparaatbeheer – Google Meeting Room Hardware;
 • c. Selecteer onder Apparaten de Chromebox die u inruilt;
 • d. Klap het gedeelte Agenda toewijzen uit
 • e. Selecteer Geen agenda toegewezen en klik op de knop Opslaan. Dit brengt u terug naar de apparaatpagina.
 • f. Selecteer Deprovisioneren;
 • g. Vink het weergegeven vakje aan;
 • h. Selecteer ‘Vervangen met ander model’ als reden voor het deprovisioneren van het apparaat;
 • i. Maak het apparaat schoon
 1. Bij aankoop van een Actieproduct in overeenstemming met deze Actievoorwaarden moeten Deelnemers binnen 14 dagen na de aankoopdatum naar www.HangoutsMeetPromotions.com gaan en de gevraagde informatie verstrekken, inclusief een geldig aankoopbewijs, om hun Actieproduct te registreren (Claim). Aan Deelnemers kan ook worden gevraagd om een foto van het serienummer van hun aangeschafte Actieproduct te uploaden.

 2. Na indiening en goedkeuring van de Claim ontvangen Deelnemers binnen 2 werkdagen nadat de Claim is ingediend een e-mail ter bevestiging van de goedkeuring, evenals instructies voor het verzenden van hun Inruilapparaat. Deelnemers moeten hun Inruilapparaat binnen 45 kalenderdagen na de aankoopdatum van hun Actieproduct verzenden zoals aangegeven. Deelnemers ontvangen een bijdrage voor de verzendkosten van € 12,00 voor het eerste Inruilapparaat binnen een Claim en een extra € 5,00 voor elk volgende Inruilapparaat binnen de Claim, onder voorbehoud van goedkeuring van de Claim. Deze bijdrage wordt betaald samen met de eventuele aan de Deelnemer verschuldigde Vergoeding en wordt aan de Deelnemer betaald in de overeenkomstige lokale valuta.

 3. Deelnemers komen in aanmerking voor één Vergoeding per Actieproduct en daaropvolgend ingeruilde Inruilapparaat. Deelnemers komen alleen in aanmerking voor in totaal maximaal 25 Vergoedingen (per Land).

 4. Indien een onvolledig Claimformulier of een ongeldig aankoopbewijs door de Deelnemer is ingediend, wordt een kennisgevingsmail verzonden met de mogelijkheid voor de Deelnemer om binnen 5 werkdagen nadat de e-mail is verzonden de benodigde gegevens aan te leveren. Indien binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, wordt de Claim ongeldig en afgewezen verklaard en komt de Deelnemer niet in aanmerking voor een Vergoeding.

 5. Nadat het Inruilapparaat door de Organisator is ontvangen, ontvangt de Deelnemer een e-mail ter bevestiging van de betaling van de betreffende Vergoeding via een bankoverschrijving op de bankrekening die tijdens het Claimproces is opgegeven. Deze betaling geschiedt binnen 30 kalenderdagen na goedkeuring van het Inruilapparaat. Alle vergoedingen worden betaald in de lokale valuta van de Deelnemer.

 6. Indien het Inruilapparaat niet aan de Acceptatiecriteria voldoet, wordt het Inruilapparaat kosteloos aan de Deelnemer geretourneerd.

 7. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren of vertrouwelijke gegevens. Na ontvangst van het Inruilapparaat worden alle gegevens vernietigd. De Organisator kan geen gegevens ophalen nadat deze zijn vernietigd. Het verwijderen van alle vertrouwelijke gegevens en informatie, hetgeen onderworpen is aan toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

 8. De Organisator kan geen aansprakelijkheid accepteren voor Inruilapparaten die tijdens het vervoer zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd. Indien beschikbaar, wordt het aanbevolen dat u als Deelnemer gebruikmaakt van een verzekerde postdienst. De Organisator kan persoonlijk afgeleverde Inruilproducten niet accepteren.

 9. Claims mogen alleen worden ingediend door de Deelnemer. Claims die door derden namens de Deelnemer worden ingediend, worden in geen geval geaccepteerd. Dergelijke Claims worden afgewezen en het is de Deelnemer niet toegestaan ​​verdere Claims in te dienen.

 10. De Organisator behoudt zich het recht voor om Claims volledig naar eigen goeddunken te diskwalificeren wanneer hij van mening is dat deze niet aan deze Actievoorwaarden voldoen.

 11. De Organisator heeft het recht om alle noodzakelijke middelen aan te wenden om zichzelf tegen frauduleuze of ongeldige Claims te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vereisen van verdere verificatie van een Deelnemer van het aankoopbewijs, evenals de identiteit en andere relevante gegevens van een Deelnemer.

 12. Als een Deelnemer het Actieproduct retourneert nadat hij een Claim heeft ingediend, wordt de claim als ongeldig beschouwd en geannuleerd.

 13. Deelnemers die vragen hebben met betrekking tot deze Actie dienen een e-mail te sturen naar support@HangoutsMeetPromotions.com

 14. De Organisator: Asus UK, Block 2 Eaton Court, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TR, Verenigd Koninkrijk (stuur geen claimaanvragen of correspondentie over de actie naar dit adres).

 15. Deze Actie valt onder de wetgeving van Engeland en Wales.

 16. Alle gegevens die in het kader van deze Actie worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de Privacybeleidsverklaring van de Organisator, die te vinden is op https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


Volg uw claim

Volg de voortgang van uw claim door uw claimnummer en e-mailadres in te vullen