Vilkår og betingelser

 1. Denne kampagne er åben for virksomheder, der er registreret i et af territorierne (anført i tabel 1 nedenfor) før kampagnens start (deltager).

 2. Betinget af fuld overholdelse af disse vilkår og betingelser for kampagnen (kampagnevilkår) er deltagere – der køber et nyt (dvs. ikke et brugt eller istandsat) kvalificerende produkt (anført i tabel 2 nedenfor) mellem 15. juli 2019 (lokal tid) og 31. december 2019 (lokal tid), (kampagneperioden) hos en deltagende forhandler (anført i tabel 1 nedenfor) – berettiget til at anmode om en kontantbonus (bonus) som anført i Betingelse 4, hvis de indleverer en kvalificerende enhed (indbytningsenhed) som beskrevet i tabel 3 nedenfor.

 3. Denne kampagne gælder i landene, der er anført i tabel 1 nedenfor (deltagende territorier). Deltagere skal købe deres kvalificerende produkt hos en af forhandlerne, der er anført i tabel 1 nedenfor (deltagende forhandler), enten i en fysisk butik eller på internettet, hvis relevant:

Tabel 1 – Territorier og deltagende forhandlere

Land Deltagende forhandler
Østrig Enhver forhandler, der befinder sig inden for et af de angivne territorier, undtagen enhver tredjepartsmarkedsplads, f.eks. eBay eller Amazon Marketplace.
Belgien
Tjekkiet
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Den Irske Republik
Italien
Nederlandene
Polen
Rumænien
Spanien
Sverige
Schweiz
Storbritannien

Tabel 2 – Kvalificerende produkter og bonusudbetaling

Kvalificerende produkt (SKU) Bonus (£) Bonus (€) Bonus (DKK) Bonus (RON) Bonus (CHF) Bonus (CZK) Bonus (PLN)
CHROMEBOX3-N7048U 245.00 250.00 2000.00 1275.00 300.00 6,900.00 1,150.00
CHROMEBOX3-N7049U
CHROMEBOX3-G213U
CHROMEBOX3-G313U
 1. For at en indbytningsenhed kan komme i betragtning skal den leve op til acceptniveauet beskrevet i tabel 3.

Tabel 3 – Indbytningsenheder

Indbytningsenhed Acceptkriterier
Hvilken som helst Chromebox En enhed, som virker, men som har en rimelig grad af slitage accepteres. Enheden må ikke være adgangskodebeskyttet eller BIOS-låst, og klargøringen skal være fjernet (ifølge processen, der er angivet i betingelse 6 nedenfor).
 1. Før deltagere indsender deres indbytningsenhed, skal de fjerne klargøringen fra enheden ifølge nedenstående vejledning:
 • a. Log på som administrator på din Google Administrationskonsol.
 • b. Fra siden, der åbner sig, skal du vælge "Device Management" (enhedshåndtering) – Google Meeting Room Hardware.
 • c. Under "Devices" (enheder) skal du vælge den Chromebox, du vil indbytte.
 • d. Udvid afsnittet "Calendar Assignment" (kalendertildeling).
 • e. Vælg "No Calendar assigned" (ingen kalender tildelt), og klik på knappen "Save" (gem), så du kommer tilbage til enhedssiden.
 • f. Vælg "de-provision" (fjern klargøring).
 • g. Markér det viste felt.
 • h. Vælg "Different Model Replacement" (udskiftning anden model) som årsag til, at du vil fjerne klargøringen fra enheden.
 • i. Nulstil nu enheden.
 1. Efter køb af et kvalificerende produkt i overensstemmelse med disse kampagnevilkår skal deltagere besøge www.HangoutsMeetPromotions.com inden for 14 dage fra købsdatoen, og angive de påkrævede oplysninger, herunder et gyldigt købsbevis, for at registrere deres kvalificerende produkt (dvs. indgive en anmodning). Deltagere kan også blive bedt om at uploade et billede af serienummeret på deres købte kvalificerende produkt.

 2. Efter indsendelse og godkendelse af anmodningen vil deltagere modtage en e-mail inden for to hverdage, efter at den indsendte anmodning er blevet godkendt. E-mailen indeholder en anvisning til afsendelse af indbytningsenheden. Deltagere skal sende deres indbytningsenhed som anvist inden for 45 kalenderdage fra købsdatoen for deres kvalificerende produkt. Deltagere modtager et portotilskud på 90,00 DKK til deres første indbytningsenhed med en anmodning – og 40,00 DKK til hver efterfølgende indbytningsenhed med en anmodning, forudsat at anmodningen er blevet godkendt. Dette tilskud udbetales til deltageren i tilsvarende lokal valuta sammen med bonussen.

 3. Deltagere er berettiget til at modtage én bonus pr. købt kvalificerende produkt og efterfølgende indbytningsenhed. Deltagere er kun berettiget til at modtage maksimalt 25 bonusser i alt (pr. territorium).

 4. Såfremt der modtages en ufuldstændig anmodning eller der indsendes et ugyldigt købsbevis, vil der blive sendt en meddelelse pr. e-mail, så deltageren har mulighed for at indsende det, der manglende i anmodningen, inden for en frist på 5 dage fra afsendelse af e-mailen. Hvis der ikke modtages noget svar inden for den nævnte tidsfrist, vil anmodningen blive anset for at være ugyldig og afvist, og deltageren er ikke berettiget til at modtage bonus.

 5. Når kampagnearrangøren modtager indbytningsenheden, vil deltageren modtage en e-mail med bekræftelse på udbetaling af den relevante bonus via bankoverførsel til den bankkonto, der er angivet i anmodningen. En sådan udbetaling foretages inden for 30 kalenderdage efter validering af den pågældende indbytningsenhed. Alle bonusser udbetales i deltagerens lokale valuta.

 6. Hvis indbytningsenheden ikke opfylder de nævnte acceptkriterier returneres indbytningsenheden uden beregning til deltageren.

 7. Arrangøren påtager sig intet ansvar for mistede eller fortrolige data. Ved modtagelse af indbytningsenheden vil alle data blive destrueret. Arrangøren kan ikke genfinde data, der er blevet destrueret. Sletning af alle fortrolige data og oplysninger, som er underlagt gældende databeskyttelseslovgivning, er alene deltagerens ansvar.

 8. Arrangøren hæfter ikke for indbytningsenheder, der går tabt, bliver beskadiget eller ødelagt under forsendelsen. Hvis det er muligt, anbefales det, at du, dvs. deltageren, bruger en forsikret postforsendelse. Arrangøren kan ikke tage imod fysisk indlevering af indbytningsenheder.

 9. Anmodninger må kun indsendes af deltageren. Anmodninger indsendt af tredjeparter på vegne af deltageren vil under ingen omstændigheder blive accepteret. Sådanne anmodninger vil blive afvist, og deltageren vil ikke have tilladelse til at indsende yderligere anmodninger.

 10. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise anmodninger, som anses for ikke at opfylde disse kampagnevilkår.

 11. Arrangøren har i givet fald ret til at foretage alle sådanne handlinger, som måtte være nødvendige for at beskytte sig mod svigagtige eller ugyldige anmodninger, herunder og ikke begrænset til, at bede deltageren om yderligere verificering af købsbevis og identitet samt andre relevante oplysninger om deltageren.

 12. Hvis deltageren returnerer det kvalificerende produkt efter indsendelse af en anmodning, vil anmodningen blive anset for at være ugyldig og annulleret.

 13. Deltagere, der har spørgsmål vedrørende denne kampagne, kan sende en e-mail til support@HangoutsMeetPromotions.com

 14. Arrangør: Asus UK, Block 2 Eaton Court, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TR, (anmodninger og kampagnerelateret korrespondance modtages ikke på denne adresse).

 15. Denne kampagne er underlagt lovgivningen i England og Wales.

 16. Alle oplysninger indsamlet i denne kampagne vil blive behandlet i overensstemmelse med arrangørens fortrolighedspolitik, der kan læses på https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


Spor min opkrævning

Se status for din opkrævning ved at indtaste dit opkrævnings-ID og e-mailadresse