Podmínky akce

 1. Tato akce je otevřena pro podniky registrované na některém z území (jak je definováno v tabulce 1 níže) před zahájením akce (účastník).

 2. Účastníci, kteří si v souladu s těmito podmínkami (podmínky akce) zakoupí nový (tj. nikoli z druhé ruky nebo upravený) kvalifikovaný produkt (jak je uvedeno v tabulce 2 níže) v období od 15. července 2019 (místního času) do 31. prosince 2019 (místního času) (promoční doba) od účastnícího se prodejce (jak je definováno v tabulce 1 níže), mohou požádat o odměnu v hotovosti (odměna), jak je uvedeno v podmínce 4 pro kvalifikované zařízení na protiúčet (zařízení na protiúčet), jak je uvedeno v tabulce 3 níže.

 3. Tato akce bude platná v zemích uvedených v tabulce 1 níže (území). Účastníci si musí zakoupit svůj kvalifikovaný produkt u prodejce uvedeného v tabulce 1 níže (účastnící se prodejce), a to buď v kamenné prodejně nebo online:

Tabulka 1 – Území a účastnící se prodejci

Země Účastnící se prodejce
Rakousko Jakýkoli prodejce nacházející se na příslušném území, s výjimkou trhu třetích stran, např. eBay nebo Amazon Marketplace.
Belgie
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Irská republika
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Rumunsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené království

Tabulka 2 – Kvalifikované produkty a odpovídající odměny

Kvalifikovaný produkt (SKU) Odměna (£) Odměna (€) Odměna (DKK) Odměna (RON) Odměna (CHF) Odměna (CZK) Odměna (PLN)
CHROMEBOX3-N7048U 245.00 250.00 2000.00 1275.00 300.00 6,900.00 1,150.00
CHROMEBOX3-N7049U
CHROMEBOX3-G213U
CHROMEBOX3-G313U
 1. Aby bylo zařízení považováno za zařízení na protiúčet, musí být zařízením uvedeným v tabulce č. 3 níže a musí splňovat kritéria pro přijetí (rovněž definovaná v tabulce č. 3).

Tabulka č. 3 – Zařízení na protiúčet

Zařízení na protiúčet Kritéria pro přijetí
Jakýkoli Chromebox Fungující a kompletní zařízení s přijatelným opotřebením, zařízení nesmí být chráněno heslem nebo uzamčeno pomocí systému BIOS a přístup předchozího uživatele musí být zablokován (podle postupu uvedeného níže v odstavci 6).
 1. Před odesláním zařízení na protiúčet musí účastníci zrušit přístup k zařízení podle následujících kroků:
 • a. Přihlaste se jako správce ke konzole Google Admin;
 • b. Na zobrazené domovské stránce vyberte správu zařízení – Google Meeting Room Hardware;
 • c. V části Devices (Zařízení) vyberte Chromebox, který je určen na protiúčet;
 • d. Rozbalte oddíl Calendar Assignment (Přiřadit kalendář)
 • e. Vyberte možnost No Calendar assigned (Kalendář nepřiřazen) a klikněte na tlačítko Save (Uložit) Tím se vrátíte na stránku zařízení.
 • f. Vyberte de-provision (zablokovat přístup);
 • g. Zaškrtněte zobrazené políčko;
 • h. Jako důvod zablokování vyberte „Different Model Replacement“ (Výměna za jiný model)
 • i. Vymažte zařízení
 1. Při nákupu kvalifikovaného produktu v souladu s těmito podmínkami akce musí účastník navštívit www.HangoutsMeetPromotions.com, a to do 14 dnů od data nákupu a poskytnout požadované informace, včetně platného dokladu o nákupu a registrovat tak svůj kvalifikovaný produkt (žádost). Účastníci mohou být rovněž požádáni o nahrání fotografie zakoupeného sériového čísla kvalifikovaného produktu.

 2. Po předložení a schválení žádosti obdrží účastníci do 2 pracovních dnů od podání žádosti e-mail s potvrzením o schválení a pokyny jak zaslat své zařízení. Účastníci musí své zařízení na protiúčet zaslat podle pokynů do 45 kalendářních dnů ode dne zakoupení kvalifikovaného produktu. Účastníci obdrží příspěvek na poštovné ve výši 310,00 CZK za první zařízení na protiúčet v rámci žádosti a dalších 130,00 CZK za každé následné zařízení na protiúčet v rámci žádosti, pod podmínkou, že žádost bude schválena. Tento příspěvek bude vyplacen spolu s jakoukoli odměnou splatnou účastníkovi a bude uhrazen v odpovídající měně.

 3. Účastníci mají právo na jednu odměnu za zakoupený kvalifikovaný produkt a následné zařízení na protiúčet. Účastníci mohou získat maximálně 25 odměn celkem (na jednom území).

 4. Pokud účastník předloží neúplný formulář žádosti nebo neplatný doklad o nákupu, bude mu zaslán e-mail s oznámením, který účastníkovi umožní předložit požadované položky do 5 pracovních dnů od zaslání e-mailu. Nebude-li odpověď doručena v uvedené lhůtě, bude žádost považována za neplatnou a zamítnuta, přičemž účastník nebude mít právo na žádnou odměnu.

 5. Po obdržení zařízení na protiúčet ze strany organizátora akce obdrží účastník e-mailové potvrzení o zaplacení příslušné odměny prostřednictvím převodu na bankovní účet, který byl uveden v průběhu zadávání žádosti. Tato platba bude provedena do 30 kalendářních dnů od validace zařízení na protiúčet. Všechny odměny jsou vypláceny v místní měně účastníka.

 6. V případě nesplnění kritérií pro přijetí zařízení na protiúčet bude zařízení účastníka zdarma vráceno.

 7. Organizátor akce nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu dat nebo co se týče důvěrných údajů. Po obdržení zařízení na protiúčet budou veškerá data zničena. Organizátor není schopen získat žádná data, která byla dříve zničena. Vymazání všech důvěrných údajů a informací, které podléhají platným právním předpisům na ochranu údajů, je výhradní odpovědností účastníka.

 8. Organizátor nemůže převzít odpovědnost za případná ztracená, poškozená nebo zničená zařízení na protiúčet. Je-li k dispozici, doporučuje se, aby účastník využíval pojištěnou poštovní službu. Organizátor není schopen přijmout osobní doručení.

 9. Žádost musí být podána výhradně účastníkem. Žádosti třetích stran jménem účastníka nebudou za žádných okolností akceptovány. Jakékoli takové žádosti budou zamítnuty a účastník nebude mít možnost podávat další žádosti.

 10. Organizátor si vyhrazuje právo na základě svého vlastního uvážení zamítnout žádosti, které podle něj nejsou v souladu s těmito podmínkami akce.

 11. Organizátor má právo podniknout veškerá nezbytná opatření k ochraně proti podvodným či neplatným žádostem, včetně, mimo jiné požadavku účastníka na další ověření dokladu o nákupu nebo totožnosti a dalších relevantních údajů účastníka.

 12. Pokud účastník vrátí kvalifikovaný produkt po podání žádosti, bude žádost považována za neplatnou a zrušenou.

 13. Účastníci, kteří mají jakékoli dotazy ohledně této akce by měli zaslat e-mail na adresu support@HangoutsMeetPromotions.com

 14. Organizátor: Asus UK, Blok 2 Eaton Court, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TR, (prosím neposílejte žádosti nebo korespondenci související s akcí na tuto adresu).

 15. Tato akce se řídí právními předpisy Anglie a Walesu.

 16. Veškeré informace shromážděné v rámci této akce budou zpracovány v souladu s Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů organizátora, které jsou k dispozici na adrese https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


Sledování stavu žádosti

Po zadání čísla žádosti a e-mailové adresy můžete sledovat stav zpracování žádosti